logo mkbdoorgaan mobiel

  • Home
  • aanmeldingsformulier

Vul dan s.v.p. dit digitale formulier in. Deze informatie hebben wij nodig om het gesprek goed te kunnen voorbereiden. Zo nodig nemen wij vooraf nog contact met u op voor aanvullende informatie. 

Het invullen van het formulier neemt circa 15 minuten in beslag. Zorg ervoor dat u uw inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel bij de hand hebt.

 Personalia

    

Personalia (vervolg)

Gegevens onderneming

Gegevens onderneming (vervolg)

Overige gegevens

.
.

Wat zijn uw maandelijkse lasten voor:

Toelichting op de situatie van uw onderneming

Geef een zo duidelijk mogelijke toelichting op de situatie van uw onderneming, en wat u zelf al hebt gedaan om een oplossing te vinden.

Geef een zo duidelijk mogelijke toelichting op de situatie van uw onderneming, en wat u zelf al hebt gedaan om een oplossing te vinden.

Vermeld in de toelichting ook wat precies de urgentie is en welke actie op zeer korte termijn noodzakelijk zou zijn.

Tot slot

Machtiging

U hebt dit digitale formulier ingevuld omdat u hulp nodig hebt voor uw bedrijf. Om de noodzakelijke contacten te kunnen leggen in verband met uw hulpvraag, en om mogelijke verdere acties te kunnen monitoren, hebben wij uw toestemming nodig om informatie over uw hulpvraag te delen. 
Wij vragen u daarom de tekst van de machtiging te lezen en daarmee in te stemmen door hieronder het vakje onder ‘Verklaring’ aan te kruisen.

Toestemmingsverklaring

Door het inzenden van het digitale aanvraagformulier machtig ik de stichting MKBDoorgaan.nl, kantoorhoudende te Lelystad, de samenwerkingspartners van MKBDoorgaan.nl en de adviseurs die optreden namens MKBDoorgaan.nl om namens mij informatie op te vragen bij derden, waaronder Belastingdienst en bancaire instellingen, alsmede om alle handelingen te verrichten welke noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening.

Tevens verleen ik MKBDoorgaan.nl toestemming om, indien van toepassing, de opdrachtgever en/of verwijzende instantie te informeren omtrent het verloop van de dienstverlening, en verleen ik de adviseurs en de samenwerkingspartners van MKBDoorgaan.nl die mijn dossier in behandeling nemen, toestemming om desgevraagd inhoudelijke en/of procedurele informatie over de stand van zaken aan MKBDoorgaan.nl te verstrekken.

Door het inzenden van het formulier stem ik tevens in met het opnemen van de door mij verstrekte persoonsgegevens in de administratie van de stichting MKBDoorgaan.nl.

Datum laatste wijziging: 7 februari 2018.