Provincie lanceert MKBDoorstartfonds Flevoland

27 mei 2014 - De provincie Flevoland investeert 2 miljoen in een MKBDoorstartfonds Flevoland. Het fonds kan een nieuwe impuls geven aan bedrijven die in de kern gezond zijn maar te maken hebben met (dreigende) financiële problemen.

Voor MKBDoorgaan.nl betekent dit een prachtige aanvulling van de mogelijkheden om ondernemers in Flevoland te steunen.  

Gedeputeerde Jan Nico Appelman maakte dinsdag 27 mei 2014 de start van het MKBDoorstartfonds bekend tijdens een bijeenkomst in het Ondernemingencentrum Flevoland. Hij lichtte daarbij de beweegredenen van het provinciaal bestuur toe: door kredietbeperkingen van bijvoorbeeld banken kunnen gezonde en in de kern levensvatbare ondernemingen toch tijdelijk in de financiële problemen komen. In deze tijden van economische tegenwind is voor deze bedrijven een aanvullende kredietmogelijkheid nodig om het bedrijf overeind te houden. Met de tijdelijk steun van het MKBDoorstartfonds hoopt de provincie vooral de werkgelegenheid bij die bedrijven te behouden. Daarbij is er extra aandacht voor de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Voor het in maart 2014 gelanceerde MKBDoorgaan.nl betekent het nieuwe fonds een prachtige aanvulling op de bestaande instrumenten zoals het Besluit bijstandverlening zelfstandigen en andere vormen van (ook niet-financiële) ondersteuning voor ondernemers in zwaar weer.

Het besluit van Gedeputeerde Staten moet binnenkort nog formeel worden goedgekeurd door Provincale Staten. Meer informatie over het MKBDoorgaan.nlfonds: www.flevoland.nl.

 

Op de foto: 
Vlnr: Froukje de Jonge (wethouder gemeente Almere), Jan-Nico Appelman (gedeputeerde provincie Flevoland), Ger Jaarsma (Kredietbank Nederland), Jannie van den Berg (MKBDoorgaan.nl) en John van den Heuvel (wethouder gemeente Lelystad) (foto: Fotostudio Wierd)