MKBDoorstartfonds als 3e geëindigd tijdens EEPA Awards

2 juni 2017 - MKBDoorstartfonds Flevoland heeft de derde plaats behaald bij de nationale finale van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering op 11 mei 2017.

De knappe prestatie van het MKBDoorstartfonds was helaas net niet genoeg voor een plek in de Europese finale in november.

Kredietfaciliteit
Het MKBDoorstartfonds Flevoland is een aanvullende kredietfaciliteit van 2 miljoen euro voor levensvatbare MKB bedrijven in Flevoland. Het fonds wordt uitgevoerd door de stichting MKBDoorgaan.nl en valt onder het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF). MKB-ers uit Flevoland kunnen hier terecht voor (micro-) financiering, advies- en begeleiding, schuldhulpverlening en samenwerking. Alle gemeenten in Flevoland werken mee in het ZLF. Het MKBDoorstartfonds Flevoland werkt als instrument om een deel van de falende kapitaalmarkt voor deze doelgroep te dichten.

Leningen
Het ZLF verzorgt de screening, de risicoinventarisatie en adviseert de Stichting Kredietbank Nederland om een lening te verstrekken en tegen welke voorwaarden. Levensvatbare bedrijven kunnen worden geholpen met een tijdelijk overbruggingskrediet tot een maximum van 190.000 euro. Vanwege de goede ervaringen met MKBDoorstartfonds wordt de werkwijze nu ook nationaal uitgerold.

Doorstart
In de eerste twee jaren hebben bijna 20 Flevolandse ondernemers zich gemeld bij het MKBDoorstartfonds Flevoland. De meesten konden hun doorstart  maken via coaching, juridisch advies, financiering uit de markt of financiering door het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen. Naast nog lopende aanvragen verstrekte het MKBDoorstartfonds Flevoland zes kredieten voor een totaal van ruim 400.000,- euro-, waarvan een deel al weer is afgelost. De persoonlijke leningen variëren in grootte tussen de 6.000 en 190.000 euro. Naast de ondernemers zelf zijn van 119 werknemers de banen behouden, waarvan 34 uit de kwetsbare groepen.