MKB Doorstart wijzigt naam naar MKBDoorgaan.nl

3 november 2017 - De landelijk werkende non-profit stichting MKB Doorstart gaat verder als MKBDoorgaan.nl.

Een naam die beter omschrijft waar het bij de stichting om draait; ondernemers verder helpen die tegen (financiële) problemen aanlopen of belemmeringen ervaren in de groei.

De initiatiefnemers, Jannie van den Berg en Jacqueline Zuidweg, zijn erg blij met de naamswijziging. ‘Deze naam past beter bij de doelstellingen van de stichting’, aldus Jacqueline Zuidweg. ‘Wij willen graag ondernemerschap en werkgelegenheid behouden en ondernemers optimaal faciliteren in het kunnen doorgaan.’

Missie MKBDoorgaan.nl 
MKBDoorgaan.nl wil die bedrijven bereiken en helpen die in (financiële) problemen zijn gekomen of dreigen te komen, maar die wel een levensvatbaar toekomstperspectief hebben. Daarnaast helpt de stichting bedrijven die belemmeringen ervaren in de groei.

Online dienstverlening
Naast de nieuwe naam voert de stichting binnenkort nog een nieuwe wijziging door. Er komt een nieuwe website aan die de dienstverlening van de stichting volledig online mogelijk maakt. De aanvulling online, naast offline is een bewuste keuze die de dienstverlening laagdrempeliger zal maken voor ondernemers. MKBDoorgaan.nl vormt hiermee het platform voor ondernemers die (financiële) hulp kunnen gebruiken.

Werkwijze
Een ondernemer die geïnteresseerd is in wat MKBDoorgaan.nl voor hem of haar kan doen, kan zich aanmelden via www.mkbdoorgaan.nl. Binnen twee werkdagen vindt een telefonisch intakegesprek plaats, al snel gevolgd door een quickscangesprek met een van de bedrijfskundigen. Daarna volgt middels maatwerk een warme overdracht naar die partijen die de ondernemer verder kunnen bijstaan, zoals financiers, investeerders, coaches, juristen, overdracht- en overnamepartijen etc.