Maak kennis met George Engel

Wie werken er allemaal bij MKBDoorgaan.nl? Wij laten u graag maandelijks kennismaken met onze teamleden en bedrijfskundigen. Deze maand stelt George Engel, adviseur bij MKBDoorgaan.nl, zich voor.

Zelfstandig tussenpersoon voor bedrijfsfinanciering
Ik ben George Engel, 58 jaar oud en ben sinds september 2014 voor de Stichting MKBDoorstart actief als bedrijfsadviseur. Sinds 2003 ben ik zelfstandig ondernemer. Ik ben mijn werkzame leven gestart in 1977 in het bankwezen. Daarin altijd actief geweest in de bedrijfsfinancieringen. Via diverse bankinstellingen heb ik ervaring opgedaan in alle soorten bedrijfsfinanciering; van werkkapitaal tot beleggingsvastgoed, van lease tot projectontwikkeling. Vanaf 2003 ben ik zelfstandig tussenpersoon voor bedrijfsfinanciering. Daarnaast geef ik cursussen in Bedrijfsfinanciering en Ondernemerschap, o.a. voor de Academie voor Vastgoed te Nieuwegein. Ook treed ik op als kredietanalist voor de “Kredietcoöperatie Veluwe”; een kredietunie, opgericht door Veluwse ondernemers.

In de kern is voor mij “Ondernemerschap” oog hebben voor je omgeving, zowel je naaste omgeving als ook breder.

Een goed ondernemer reageert wanneer in haar/zijn omgeving veranderingen optreden, die effect zouden kunnen hebben op haar/zijn functioneren. Omdat elke ondernemer zijn zwakke en sterke kanten heeft, zal men niet meteen de juiste oplossingen hebben. Maar het onderkennen dat men moet reageren is de voornaamste stap. De volgende stap is vaststellen of men daarbij hulp nodig heeft en zo ja, dan die hulp opzoeken.

Juist het zoeken naar de juiste hulp is problematisch voor de meeste ondernemers

Het mooie aan het werken voor de Stichting MKBDoorgaan.nl is dat de ondernemer GRATIS inzicht in én advies kan krijgen omtrent de situatie waarin men zich bevindt. Er worden praktische adviezen gegeven, en zo nodig belangrijke vervolgcontacten gelegd. Of dat nu betrekking heeft op (financiële) problemen, danwel juist op kansen in de (nabije) toekomst; de bedrijfsadviseur van MKBDoorgaan.nl zal trachten zodanige hulp aan de ondernemer te bieden, dat men weer verder kan. Juist het zoeken naar de juiste hulp is problematisch voor de meeste ondernemers:

  • Men heeft geen tijd (in een zorgwekkende situatie is men te druk bezig met overleven en in een groeisituatie is men bezig om alles gaande te houden);
  • Men heeft te weinig aanknopingspunten (de hulpmiddelen kunnen zeer divers zijn en zijn soms lastig te vinden)
  • Men heeft onvoldoende “backing” qua adviseurs (en het inhuren van professionals gaat veelal gepaard met vooraf -hoge- kosten maken).

De bedrijfsadviseur is daarbij echt een adviseur: de ondernemer is degene die altijd zelf beslist of, en zo ja, welke hulp/advies hij accepteert. Maar dat kan hij dan wel doen op basis van een onderbouwd verhaal.