500 Flevolandse ondernemers geholpen bij continuering en groei van bedrijf

Sinds 2014 is aan 500 ondernemers in Flevoland hulp geboden bij de continuering en groei van hun bedrijf. Met name ondernemers binnen de sectoren zakelijke dienstverlening en detailhandel klopten aan voor hulp bij Stichting MKBDoorgaan.nl.

Vaak gaat het om hulp op het gebied van financiering of bedrijfsadvies. Van de 500 Flevolandse ondernemers komt 48% uit Almere en 29% uit Lelystad. Ook ondernemers uit Dronten (11%), Zeewolde (7%), Noordoostpolder (4%) en Urk (1%) meldden zich bij Stichting MKBDoorgaan.nl.

Financiering belangrijkste reden
Maar liefst 41% van de ondernemers werd geholpen bij een financieringsvraagstuk en voor 28% was bedrijfsadvies gewenst. Ook werd hulp geboden op het gebied van coaching, juridische advies en schuldhulpverlening. Daarnaast is 5% van de ondernemers geholpen met de beëindiging van hun bedrijf.

Praktijkvoorbeeld
The Read Shop Almere-Haven, de boekwinkel van ondernemer Eric Herni, was één van de bedrijven met een financieringsvraagstuk. “Na vijf jaar begon de last van een hoge starterslening bij de bank als een molensteen om onze nek te voelen. Al vanaf het begin was er nauwelijks ruimte om te investeren in nieuwe producten. Wij namen de winkel over van een eigenaar die failliet was gegaan op deze locatie”, vertelt Eric.

MKBDoorgaan.nl bracht in kaart welke mogelijkheden er waren om de boekwinkel vooruit te helpen en te groeien. “MKBDoorgaan.nl heeft mij in contact gebracht met partijen waar ik als ondernemer het bestaan niet van wist.” Dankzij hulp van MKBDoorgaan.nl heeft Eric de weg gevonden naar een structurele financiële oplossing. “De schulden bij de bank zijn weg en het assortiment is nu zoals het feitelijk zes jaar geleden had moeten zijn. Voor mij als ondernemer is een groot deel van mijn tijd nu beschikbaar gekomen voor het ondernemen zelf. Het fundament is nu gelegd voor een prachtige toekomst waar wij vol vertrouwen naar uitkijken.”

Behoud van arbeidsplaatsen
Bij de 500 ondernemers waren in totaal 1800 arbeidsplaatsen betrokken. Stichting MKBDoorgaan.nl heeft een bijdrage geleverd aan het behoud van deze 1800 arbeidsplaatsen. Daarvan zijn er ruim 600 aan te merken als kwetsbare arbeidsplaatsen.

Over MKBDoorgaan.nl
MKBDoorgaan.nl is hét platform voor een snelle verbinding tussen vroegsignalering van (financiële) problemen van de MKB-ondernemer en praktische noodzakelijke ondersteuning voor continuering en groei van het bedrijf. De stichting werkt samen banken, Kamer van Koophandel, provincies en gemeenten om ondernemers te kunnen bereiken. Ook werkt de stichting samen met meer dan 160 partijen gespecialiseerd in financiering, bedrijfsadvies en coaching die ondernemers verder kunnen helpen.