MKBDoorgaan.nl start pilot met Geldfit Zakelijk

Sinds 27 oktober jongstleden is Geldfit Zakelijk een pilot gestart met MKBDoorgaan.nl. Een zeer waardevolle samenwerking, zeker met het oog op de impact van de coronacrisis die een tweede fase is ingegaan.

Ondernemers met geldzorgen worden via Geldfit Zakelijk met een specifieke online test doorgeleid naar gepaste hulp. De schuldhulproute biedt vervolgens zelfhulptoepassingen, een online vraagbaak, coaching van oud- of mede-ondernemers en doorverwijzing naar gemeenteloketten voor ondernemers met financiële problemen.

Vroegsignalering
We zijn erg blij met deze pilotfase met Geldfit Zakelijk. “We staan klaar om meer MKB’ers te helpen. Het is erg goed om te zien dat vroegsignalering en financiële hulpverlening op de zakelijke markt nu door zoveel partijen wordt opgepakt”, aldus Jacqueline Zuidweg.

Geldfit Zakelijk
Geldfit Zakelijk borduurt voort op het succes van de online test GeldFit.nl voor particulieren en de infrastructuur die door de Nederlandse Schuldhulproute is opgezet voor particuliere schuldhulpverlening en vroegsignalering. De dienstverlening komt tot stand met financiële steun van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars, InRetail en Vattenfall.

Drempel verlagen
Met Geldfit Zakelijk kunnen ondernemers eerder zien hoe ze er voor staan en welke hulp er mogelijk is. “Ondernemers zijn gewend om zelfredzaam te zijn, waardoor ze niet gelijk om hulp willen vragen. Ik hoop dat dit de drempel verlaagt om in een eerder stadium in actie te komen. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt, ook voor ondernemers”, besluit Jacqueline Zuidweg.
 

Business