FAQ

Als je hulp nodig hebt op het gebied van financiering, bedrijfsadvies of coaching kun je een gratis gesprek aanvragen:

  • Een gratis gesprek aanvragen met MKBDoorgaan.nl
    Aan de hand van een oriënterend gesprek brengen wij de actuele situatie van jouw onderneming in kaart en geven wij een eerste advies. Vervolgens geeft een quickscan een globaal inzicht in de levensvatbaarheid van het bedrijf. Indien er vervolgstappen nodig zijn, verwijzen wij je door naar een gespecialiseerde partij die je verder kan helpen.

Als je gebruik wilt maken van de onafhankelijke en kosteloze dienstverlening van MKBDoorgaan.nl kun je je aanmelden voor een gratis gesprek.

Je móet niets, maar als je op zoek bent naar financiering is dat bijna onvermijdelijk. Familie of vrienden kun je misschien nog wel met enthousiaste verhalen overtuigen om in jouw bedrijf te investeren. Maar hoe goed je jouw plan ook in je hoofd hebt, zodra je bij een bank, crowdfunder of andere financier komt, is dat niet genoeg: die willen helder inzicht in de risico’s van een lening. 

Los daarvan helpt een ondernemingsplan je om jouw ideeën concreet te maken en te vertalen naar praktische activiteiten. Zo’n ondernemingsplan stel je daarom bij voorkeur zelf op. Natuurlijk kun je wel gebruik maken van de kennis van derden, bijvoorbeeld de Kvk of Qredits. Lees meer op https://ondernemersplein.kvk.nl/ of https://qredits.nl.

Nee. De quickscan van MKBDoorgaan.nl geeft een globaal inzicht in de probleemstelling en financiële situatie van jouw bedrijf. Samen met jou brengt de adviseur van MKBDoorgaan.nl in kaart wat de mogelijkheden en de gewenste acties zijn. Indien je daarmee instemt, brengt de adviseur je direct in contact met de organisatie in de ‘tweede lijn’.

Om de hoogte van een eventueel bedrijfskrediet te bepalen en na te gaan of jouw bedrijf met deze financiële ondersteuning levensvatbaar is, wordt in opdracht van de financieringsinstelling in vrijwel alle gevallen een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

MKBDoorgaan.nl verschaft zelf geen kredieten, maar wil ondernemers helpen hun bedrijf (weer) levensvatbaar te maken. Daarbij kunnen verschillende netwerkpartners worden ingeschakeld: op het vlak van financiering of schuldhulpverlening, maar ook bedrijfsadvies of coaching kunnen nodig zijn. In het quickscangesprek bepaalt de adviseur van MKBDoorgaan.nl samen met de ondernemer wat de vervolgstap is.

MKBDoorgaan.nl is primair een portal, waaraan diverse partijen meewerken. Om het proces efficiënt te laten verlopen, is er voorlopig voor gekozen om alle contacten digitaal te houden.

Dankzij de steun van Instituut Gak, provincies (Flevoland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Zeeland) en gemeenten (Almere, Dronten, Eindhoven, Hoorn, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde) is onze hulp kosteloos.

Business