Gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven steunt MKBDoorgaan.nl. Dankzij deze steun kan MKBDoorgaan.nl haar dienstverlening kosteloos aanbieden aan ondernemers.