Instituut Gak

Instituut Gak ondersteunt MKBDoorgaan.nl. Dankzij deze ondersteuning kan MKBDoorgaan.nl haar diensten kosteloos aanbieden aan ondernemers.

Instituut Gak draagt bij aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële steun voor onderzoek, projecten en leerstoelen.