Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant steunt MKBDoorgaan.nl. Dankzij deze steun kan MKBDoorgaan.nl haar dienstverlening kosteloos aanbieden aan ondernemers.