Over ons

MKBDoorgaan.nl is een landelijk werkende, onafhankelijke, not-for-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden.

De pijlers van MKBDoorgaan.nl

  • Vroegsignalering: om die ondernemers met (dreigende) problemen op tijd te vinden, werkt MKBDoorgaan.nl samen met een groot aantal landelijke partijen zoals banken, de belastingdienst en accountantskantoren.
  • Analyse van de vraag-achter-de-vraag: een onafhankelijke en objectieve ondernemersadviseur benadert het probleem van alle kanten om de essentie van het probleem én de mogelijke oplossing naar boven te krijgen.
  • ‘Warme’ overdracht aan een gespecialiseerde partij: MKBDoorgaan.nl zoekt de best passende toegang naar partijen op alle terreinen die een ondernemer nodig heeft op dat moment: financiering (inclusief groeikapitaal), juridische dienstverlening (inclusief schuldhulpverlening) en bedrijfsadvisering.

MKBDoorgaan.nl biedt als ‘linking pin’ niet alleen een snelle, maar ook de best passende verbinding tussen hulpvraag en praktische ondersteuning.

Missie
“MKBDoorgaan.nl wil die bedrijven bereiken en helpen die in (financiële) problemen zijn gekomen of dreigen te komen, maar die wel een levensvatbaar toekomstperspectief hebben, dan wel die belemmeringen ervaren in de groei: financieel levensvatbaar binnen hun markt en branche en beschikkend over de juiste ondernemersvaardigheden en daarmee (kwetsbare) werkgelegenheid behouden en uitbreiden.”

MKBDoorgaan.nl is ondergebracht in een stichting zonder winstoogmerk. De Stichting MKBDoorgaan.nl.nl is opgericht op 7 maart 2014 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60179473.


Meer informatie: 

 

Business