Andries Greiner

Andries Greiner
Voormalig gedeputeerde Economische Zaken van de Provincie Flevoland

Andries Greiner is voormalig gedeputeerde economische zaken van de Provincie Flevoland. Daarvoor was hij als directeur van IVIO (uitgeverij/opleidingsinstituut) twintig jaar ondernemer. Van oorsprong is hij onderwijsman: leraar Nederlands aan scholen voor lager en middelbaar beroepsonderwijs.

In 1984 stapte hij over naar het bedrijfsleven. Van 1984 tot 2003 leidde hij als algemeen directeur IVIO, een uitgeverij annex opleidingsinstituut. Sinds 1984 is hij betrokken bij de redactie van de AO-reeks. Zijn hoofdberoep combineert hij steeds met diverse nevenfuncties. Zo was hij voorzitter van de Kamer van Koophandel Flevoland, van het World Trade Centre Almere en bestuurslid van de Stichting Arbeidsmarkt en Maatschappelijke Ongelijkheid (Erasmus Universiteit).

Van 2003 tot 2011 was hij voor het CDA gedeputeerde economische zaken van de provincie Flevoland. Huidige functies zijn o.a.: commissaris Ontwikkelingsmaatschappij, voorzitter Benoemingsadviescommissie VU Amsterdam, Beleidsgroep Ondernemen, Ethiek en Maatschappij (VNO-NCW Midden), Advisory Board Application Center for Renewable Resources.

Business