Erik Stam

Erik Stam
Hoogleraar Utrecht University School of Economics
Wetenschappelijk directeur van het Utrecht Center for Entrepreneurship (Universiteit Utrecht)

Erik Stam is hoogleraar “Strategie, Organisatie en Ondernemerschap” aan de Utrecht University School of Economics en wetenschappelijk directeur van het Utrecht Center for Entrepreneurship van de Universiteit Utrecht. Hij is programmaleider van de pijler “Innovation and Welfare” van het strategisch onderzoeksthema Instituties van de Universiteit Utrecht.

Business