Gerjoke Wilmink

Gerjoke Wilmink
Directeur-bestuurder bij Alzheimer Nederland

Gerjoke Wilmink is sinds 2018 directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland, een stichting die werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Alzheimer Nederland biedt informatie en advies, komt op voor betere zorg en investeert in wetenschappelijk onderzoek.