Waarom MKBDoorgaan?

Het kan elke ondernemer gebeuren: in financiële problemen komen. Door een veranderende economie en veranderende wet- en regelgeving verstrekken banken minder snel leningen. Een in de kern gezond bedrijf kan daardoor in de problemen komen, met alle (ook personele) gevolgen van dien.

5voor12.jpgDoel

Het doel van MKBDoorgaan is om door middel van vroegsignalering en het beschikbaar hebben van alle ‘medicijnen’ te voorkomen dat bedrijven voortijdig failliet gaan. De effecten:

  • de ondernemer kan dan blijven voorzien in eigen inkomen;
  • arbeidsplaatsen worden behouden; hierbij is er speciale aandacht voor het behoud van werkgelegenheid voor kwestbare groepen: ouderen, laagopgeleiden en mensen met een langere ‘baanvindduur’ dan gemiddeld;
  • schade voor alle betrokken partijen wordt zoveel mogelijk beperkt.

Ondernemers helpen

Ondernemers melden zich niet of (te) laat bij instanties omdat zij niet weten waar zij terecht kunnen, niet altijd goed inschatten wat de positie van hun bedrijf is, zich schamen of anderszins emotioneel niet toe zijn aan bijsturen van de onderneming. Daarnaast is de beperkte doelgroep van het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) een knelpunt. Ondernemers met een partner met een inkomen boven bijstandsniveau kunnen geen beroep doen op deze regeling, en bij de bank en andere kredietverstrekkers krijgen ze meestal geen lening. Minstens de helft van die ondernemingen is echter levensvatbaar, en kan met een overbruggingskrediet duurzaam voldoende omzet genereren.

Economische schade voorkomen en werkgelegenheid behouden

Willen ondernemers ook bij een tijdelijke economische tegenwind hun bedrijf kunnen voortzetten, dan moeten de voorzieningen die ingezet kunnen worden om bedrijfsbeëindigingen te voorkomen of die een succesvolle doorstart mogelijk maken, goed op orde zijn. Daarmee wordt onnodige economische schade voorkomen en kan werkgelegenheid worden veiliggesteld of zelfs uitgebreid. Dat is zeker belangrijk als een bedrijf kwetsbare werknemers heeft, zoals ouderen en laaggeschoolden. MKBDoorgaan is er daarom ook voor ondernemers die op zoek zijn naar groeifinanciering en daarop vastlopen.

Business