Werkwijze

 

Meld je je aan voor een gratis gesprek met MKBDoorgaan?

Dan kun je het volgende verwachten:

mkbdoorgaan.nl_foto_website_werkwijze.jpgInformerend gesprek
In het eerste contact inventariseren wij de actuele situatie van je onderneming en geven wij een eerste advies gebaseerd op de doelen die je met je bedrijf nastreeft.  

Quickscan
Door middel van een quickscan kan snel een globaal inzicht gekregen worden in de levensvatbaarheid van je bedrijf. In een aantal gevallen zal de quickscan voldoende zijn om je te helpen, maar het kan ook zijn dat vervolgstappen nodig zijn, zoals herfinanciering, bijstellen strategie, coaching of herijken van verplichtingen.

Doorverwijzing
Wanneer er meer vervolgstappen nodig zijn, brengen wij je (na jouw goedkeuring) in contact met een gespecialiseerde partij uit ons netwerk die je verder kan helpen. Ons netwerk bestaat uit meer dan 150 partijen gespecialiseerd in financiering, bedrijfsadvisering, coaching en juridische dienstverlening. Afhankelijk van de hulpvraag komen de volgende thema's aan de orde:

  • Herfinanciering:
    Als je bedrijf levensvatbaar is en herfinanciering noodzakelijk is voor de doorstart of verdere groei van je bedrijf, dan vindt een bedrijfseconomisch onderzoek plaats. Dit onderzoek dient als uitgangspunt voor de benodigde herfinanciering. Die kan bestaan uit bijvoorbeeld behoud of uitbreiden van bestaande leningen of extra financiering.
  • Bijstellen strategie:
    Afhankelijk van de quickscan kan het noodzakelijk zijn om de strategie van een onderneming bij te stellen. Zo nodig kan hiervoor een coach worden ingeschakeld die je gedurende een wat langere periode terzijde staat.

Dankzij de nauwe samenwerking tussen publiek & private organisaties, een groot aantal gemeenten, provincie Flevoland en de Nederlandse Schuldhulproute kunnen wij onze hulp kosteloos aanbieden. Klik op de button hieronder om je aan te melden voor een gratis gesprek.

Aanmelden gratis gesprek