logo mkbdoorgaan mobiel

De Raad van Inspiratie

In 2014 is een Raad van Inspiratie ingesteld. Deze Raad geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over het doel van de stichting en de verschillende activiteiten.

De Raad van Inspiratie functioneert tevens als klankbord voor de stichting en het bestuur.

Erik Boerma

erik boerma

Erik Boerma is sinds 2000 rechter en vanaf 2003 toezichthouder (rechter-commissaris) in faillissementen en schuldsaneringen. Hij heeft daardoor veel te maken gehad met ondernemers en burgers met zakelijk en privéschulden en heeft gezien hoe groot het belang is om op tijd als ondernemer aan de bel te trekken en een plan te maken.

Erik Stam

Erik Stam

Erik Stam is hoogleraar “Strategie, Organisatie en Ondernemerschap” aan de Utrecht University School of Economics en wetenschappelijk directeur van het Utrecht Center for Entrepreneurship van de Universiteit Utrecht. Hij is programmaleider van de pijler “Innovation and Welfare” van het strategisch onderzoeksthema Instituties van de Universiteit Utrecht.

Ferry Houterman

Ferry Houterman

Ferry Houterman is bedrijfscommissaris en maatschappelijk bestuurder met een invloedrijk netwerk. 

Hij is commissaris bij Rabobank Amsterdam, de Rai, Kardan (Tahal&GTC) en Hampshire Hotels. Daarnaast is hij toezichthouder bij BNNVARA Omroep, bij de Vakbond CNV Connectief (Onderwijs-Zorg-Overheid), het Waarborgfonds Kinderopvang, het Metropole Orkest en het Jongeren Cultuurfonds. 

Gerjoke Wilmink

gerjoke wilmink

Sinds 2000 is Gerjoke Wilmink directeur van het Nibud, een onafhankelijke stichting die tot doel heeft consumenten te helpen met het in balans brengen en/of houden van hun inkomsten en uitgaven. Dit gebeurt door rechtstreekse voorlichting aan consumenten en door deskundigheidsbevordering van ´de eerste lijn'.

Jeroen Busscher

jeroenbusscher Foto Merel KoomenJeroen Busscher (1964) studeerde af als beeldend kunstenaar aan de Rietveld Academie. Na korte en hevige carrière als kunstenaar richtte hij in 1995 Malgil op. Malgil begon als evenementenbureau maar ontwikkelde zich door tot een ontwerpbureau voor organisatiecultuur interventies. Malgil won voor haar concepten een gouden en een bronzen Giraffe en een EVA. 

  • 1
  • 2