logo mkbdoorgaan mobiel

De stichting

MKBDoorgaan.nl is ondergebracht in een stichting zonder winstoogmerk.
De Stichting MKBDoorgaan.nl.nl is opgericht op 7 maart 2014 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60179473. 

Het bestuur van de Stichting 

Het bestuur van de Stichting MKBDoorgaan.nl is begin 2014 gestart met drie leden, en is inmiddels uitgebreid naar vier leden teneinde vanuit verschillende disciplines de landelijke uitrol te kunnen ondersteunen.  

Bekijk hier de samenstelling

De Raad van Inspiratie 

In 2014 is ook een Raad van Inspiratie ingesteld. Deze Raad geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Het advies strekt zich uit over het doel van de stichting alsmede de bevordering, ontwikkeling en implementatie van projecten van de Stichting, in de ruimste zin van het woord. 
De Raad van Inspiratie functioneert tevens als klankbord voor de stichting en het bestuur, en bestaat uit zes personen.

Bekijk hier de samenstelling